TEENUSED

ARSTI KONSULTATSIOON
Psühhiaatri esmasel konsultatsioonil selgitatakse kliendi seisund ja määratakse diagnoos. Tutvustatakse erinevaid ravivõimalusi ja koos kliendiga valitakse neist sobivaim. Tehakse raviplaan ja määratakse ravi. Vajadusel määratakse vere ja/või uriini analüüsid. Et ravi oleks võimalikult efektiivne, on soovitav pereliikme(te) kaasamine, selleks oleks vajalik nende osalemine esimesel visiidil.
Järgnevatel visiitidel analüüsitakse ravi kulgu ja ravimeetodi sobivust, vajadusel tehakse korrektuure. Korduvvisiitide arv sõltub ravimeetodist ja efektiivsusest.

KONSULTATSIOON SÕLTUVUSHAIGE PERELIIKMELE
Arsti või nõustaja konsultatsioon, mille käigus sõltuvushaige pereliige viiakse kurssi sõltuvuse kui haigusega (alkoholism, ravimsõltuvus, haiguslik hasartmängurlus).
Tutvustatakse abistamis- ja ravivõimalusi, antakse käitumisjuhiseid, vajadusel psühhoteraapia.

 VÕÕRUTUSSEISUNDI RAVI
Alkoholitarbimise lõpetamisel ilmnevad võõrutusseisundile tüüpilised vaevused – tekib võõrutussündroom, s.o. somaatiliste (kehaliste) ja psüühiliste sümptomite kombinatsioon. Sümptomiteks võivad olla: treemor (käte, silmalaugude, keele jämeda-amplituudiline värin), iiveldus ja oksendamine, halb enesetunne, tahhükardia (südamepekslemine) ja vererõhu tõus, rahutus, ärevus, ärrituvus, depressioon, meelepetted ja unehäired. Sümptomite kestvus ja tugevus sõltuvad tarbitud alkoholi kogusest, joomatsükli pikkusest ning ka muude uimastite samaaegse kasutamise võimalikkusest. Sümptomite raskusaste võib suuresti kõikuda. Skaala ühes otsas on kerge pohmelus ja teises otsas raskekujuline eluohtlik joomahullus (delirium tremens).

Eesmärgiks on alkoholitarbimise lõpetamisega kaasnevate võõrutusnähtude leevendamine ning kliendi kehalise ja psüühilise heaolu tagamine.

Sageli on alkoholiga liialdaja ise juba pikka aega tahtnud alkoholitarbimise nõiaringi katkestada, ent ei ole suutnud võõrutusnähtudega võidelda. Tänu ravile saab võõrutussümptomitele leevendust.
Protseduur A-kliinikus kestab umbes 1-3 tundi, selle käigus püütakse vitamiinide, elektrolüütide ja vee tasakaalu häirete korrigeerimise ning medikamentoose raviga kergendada kliendi seisundit.

SINCLAIR’i MEETOD
Ka alkoholisõltlastel on olemas võimalus kontrollitult juua

Alkoholi joomine on õpitud harjumus –
Keegi pole alkohoolik sündides, jooma õpitakse vähehaaval – üha sagedamini alkoholi pruukides. “Õppimine” seisneb selles, et alkoholi nautimine vabastab igal joomakorral ajus endorfiine, mis tugevdavad kalduvust nautida alkoholi üha uuesti. Harjumus alkoholi juua ja sellest tulenev sõltuvus põhjustab osadele inimestele probleeme, millega nad ei tarvitse toime tulla.
– mida võib aga ümber õppida
Alkoholismi käivitava ahela võib katkestada ja joomist võib ümber õppida Sinclairi meetodi abil. Ravi tulemusel alkoholi joomine väheneb, kuna joomist soodustav endorfiini mehhanism on pidurdatud. Ravi juhistes nõustatakse ravimite õiget kasutamist, otsitakse alternatiivi joomisele ja arutatakse uue elustiili võimaluse üle.
Parimad tulemused alkoholi kasutamise vähendamisel saavutatakse Sinclairi meetodi abil
Sinclairi meetodii baasravi on planeeritud vähemalt 3 kuuks, praktiliselt kujuneb ravi 4-5 kuu pikkuseks. Alul kaardistatakse kliendi füüsiline ja psüühiline seisund, samuti alkoholi kasutamise harjumused ja hulk. Ravi sisaldab ka laboratoorseid uuringuid ja ravimi ordineerimist, samuti järgnevad kohtumised arsti ja psühhoterapeudiga.
Enne ravi algust pole vaja alkoholi kasutamist lõpetada.
Nii joomistung kui joomine vähenevad ravi jooksul.
Võimalus kontrollitult juua on olemas
Ravi eesmärk on, et alkoholi kasutamine poleks enam sundus, inimene ise valitseks alkoholi joomist – mitte joomine inimest. Alkohol ei ole enam peamine ning elu ei keerle ümber selle.
Innustavad ravitulemused
Sinclair meetodi ravis püüeldakse alkoholi joomise vähendamise või lõpetamise suunas. Täiskarskus pole eesmärk, kuid seegi võib olla ravi käigus saavutatav, tänu paremale alkoholi kasutamise kontrollile.
Ravi kogemused on paljulubavad – 4/5 ravi läbinuist on saavutanud head või väga head tulemused. Alkoholi kasutamine väheneb tunduvalt.

Sinclair ‘i meetod on efektiivne ja turvaline ravimeetod, millesse on liidetud psühhoterapeutiline ja medikamentoosne ravi.